JA University - шаблон joomla Продвижение

Cadrele Didactice ale Catedrei "Discipline de Specialitate"

În cadrul catedrei activează profesori talentaţi cu o bogată experienţă didactică, care predau următoarele discipline: Contabilitate, Finanţe, Microeconomie, Macroeconomie, Marketing, Management, Economie, Merceologia mărfurilor alimentare şi nealimentare, Tehnologia pregătirii bucatelor, Organizarea producerii şi deservirii UAP, Utilaj tehnologic ÎAP, Controlul calităţii mărfurilor în comerţ.

Studierea şi asimilarea temeinică a acestor discipline îi ajută pe elevi să însuşească şi să cunoască nuanţele specialităţii alese. Cadrele didactice ale catedrei susţin prelegeri, efectuează  lucrări practice, de laborator şi consultaţii la disciplinele de specialitate. Membrii catedrei sînt integraţi în cercetarea ştiinţifică, activitatea instructiv metodică şi educativă, aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate.

Actualmente numărul personalului didactico-ştiinţific constituie 22  cadre didactice, inclusiv 11 cadre titulare, 7 cadre titulare prin cumul, 4 cadre didactice pe ore din afara  Colegiului şi 3 cadre didactice – auxiliare titulare.

Cadrele didactice titulare constituie:

 1. Cogîlniceanu Eleonora – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 2. Cojocari Galina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 3. Dumbrava Dorina – profesor cu studii superioare;
 4. Guţu Livia – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 5. Danilov Andrei – profesor cu studii superioare;
 6. Tocovenco Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 7. Sidorova Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 8. Corceac Lilia – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 9. Suruceanu Nina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 10. Cotic Antonina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 11. Grom Andrei – profesor cu studii superiore.

Cadrele  didactice titulare prin cumul:

 1. David Victoria – profesor cu studii superioare;
 2. Streţco Tatiana – profesor cu studii superioare, UCCM;
 3. Popa Alina – profesor studii superioare, UCCM;
 4. Chiriţa Elena – dr., conf. univ, UTM;
 5. Chibercea Natalia – profesor studii superioare, UCCM;
 6. Cobirman Galina – profesor studii superioare, UCCM;
 7. Graur Elena – dr., conf. univ., UCCM.

Cadrele didactice angajate pe ore din afara Colegiului:

 1. Tăzlăvan Doina – profesor studii superioare, UCCM;
 2. Cosnicean Irina – dr., conf. univ., UCCM;
 3. Coşpormac Nina – profesor studii superioare, UCCM;
 4. Boleacu Victoria – profesor studii superioare.

Cadre didactice – auxiliare titulare:

 1. Zinaida Rebeja – şef de laborator  şi laborant la laboratorul  la chimie;
 2. Popova Natalia – laborant la tehnologia pregătirii bucatelor;
 3. Uglea Ion – laborant la tehnologia pregătirii bucatelor.